2
0
1
4

2
0
1
3

2
0
1
2

2
0
1
1

2
0
1
0

2
0
0
9

2
0
0
8

2
0
0
7

2
0
0
6

2
0
0
5

2
0
0
4

2
0
0
3

2
0
0
2

2
0
0
1

2
0
0
0

1
9
9
9

1
9
9
8

1
9
9
7

1
9
9
6

1
9
9
5

1
9
9
4

1
9
9
3

1
9
9
2

1
9
9
1

1
9
9
0

1
9
8
9

1
9
8
8

1
9
8
7

1
9
8
6

1
9
8
5

1
9
8
4

1
9
8
3

1
9
8
2

 koncerty / concerts

                                            

 teksty, obrazy, wypowiedzi / lyrics, pictures

       

   

                           

 nagrania studyjne / studio recording

                                                

 dyskografia / discography

                                               

 media / in the press, web

                            

 osoby, wydarzenia / people, events

         

                             

 próby / rehearsals

                                        

 sprzęt, scena / equipment, stage

                                           

 

FaceBook:  

 

Contact e-mail:  karpina@reportaz.com


PL

  

ANDRZEJ KARPIŃSKI (kompozytor, improwizator, autor tekstów, realizator dźwieku) głównie perkusista posługujący się wieloma instrumentami, głosem i współczesną elektroniką. Fanatyk miniaturowych klawiatur. Zawodowo plastyk:  >> www.airbrush.com.pl, w 1982r. po rozwiązaniu punk rockowej grupy Sten w Poznańskim Liceum Sztuk Plastycznych tworzy z Marzeną Karpińską (mini klawiatury, głos) i Piotrem Łakomym (git. basowa, głos) projekt Reportaż. Od początku działalności główną ofertą grupy była muzyka improwizowana oraz przekaz treści zaangażowanych społecznie. Powstają również projekty aranżowane; "Piedestał", "Łosoś", "Witraż". Do zespołu dołącza Jacek Hałas (fortepian, głos), powstają programy koncertowe; "Domator", "Muzyka Potrzebna", "Prosimy Nie Powtarzać", "W Oczekiwaniu Na To Samo", "Prawo Ciążenia", "Wybór". Każdy koncert  z osobną tematyką i scenografią. Koncerty mają charakter teatralny; czarna scena, nad muzykami wisi "robocza" żarówka, a utworom muzycznym towarzyszy prezentacja obrazów lub ilustracji autorstwa Karpińskiego i Łakomego.

Od roku 1985 grupa działa w składzie; Andrzej Karpiński, Arnold Dąbrowski (fortepian, syntezator, głos), Paweł Paluch (fagot). Powstaje projekt "W Górę Rzeki". Zespół wydaje w Anglii LP „Up the River” (Recommended Records) a w kraju LP "Reportaż" (Tonpress). Koncertuje w Polsce z Skeleton Crew (Fred Frith, Tom Cora) a także na warszawskim festiwalu Marchewka `87 obok wykonawców; David Thomas, Chris Cutler, The Wooden Birds, Minimal Compact, The Ex, Test Dept., Kempec Dolores, Pociąg Towarowy, Radio Warszawa. Muzyka Reportażu ukazuje się na płytach i kasetach niezależnych wydawnictw z Polski, USA, Belgii, Francji i Włoch. Promocją grupy zajmuje się >> Henryk Palczewski z ARS2 oraz >> Chris Cutler z Recommended Records. Reportaż uczestniczy w sesjach nagraniowych >> Lecha Jankowskiego do filmów braci Quay. Współpracuje z reżyserem Waldemarem Modestowiczem. Trafia do radia, teatru i filmu.

W latach 2002/2004 REPORTAŻ, to muzyczny „teatr jednego aktora”. Powstają solowe programy koncertowe i dwie płyty: „Gulasz z Serc” i „Muzyka do Tańca”. Druga, w części, pochodzi ze spektaklu dla Polskiego Teatru Tańca. Płyty trafiają do znanych wydawnictw: Cuneiform Records (USA), Recommended Records (GB). Karpiński gra jednocześnie na zestawie łączącym perkusję z mini klawiaturami. Oprócz sarkastycznego przekazu treści, celem jest także osiągnięcie wysokiej jakości dźwięku podczas koncertów. Karpiński unika typowych nagrań studyjnych, skupia się na muzyce "na żywo". Jak twierdzi; "za dużo lat tworzę zmanipulowane, fikcyjne obrazy aby teraz robić to samo z dźwiękiem".

Lata 2004/2005 wypełniły koncerty z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim - projekt "Pogady". W latach 2005/2010 Karpiński improwizuje z pianistą Witoldem Oleszakiem w projektach "Bezsensory"oraz "Emotikony i Piktogramy". Ukazuje się płyta "Bezsensory" (ARS2), a na zaproszenie grupy Faust koncertuje na >> Avantgarde Festival w Schiphorst. W 2005r. Guigou Chenevier zaprasza Karpińskiego z nowym projektem do międzynarodowej współpracy. Wraz z gitarzystą Nicolasem Chatenoud powstaje projekt >> Pogofonic na festiwal >> Gare Aux Oreilles !`2007 w Avignon.

Od 2010r. Karpiński eksperymentuje z perkusją i głosem. W drodze redukcji instrumentarium i upraszczania środków wykonawczych powstał w 2013r. projekt "Głos z Wielkopolski, czyli Domowy Wyrób Kiełbas". Gościem specjalnym jest Marzena Karpińska (melodeklamacje). I tak po 30 latach działalności zespołu skład Reportażu niemal powrócił do punktu wyjścia :)

  

GB

  

ANDRZEJ KARPIŃSKI (percussion, mini keyboards and sound system, words, design). An artist www.airbrush.com.pl since 1982 when the punk rock group Sten broke up and he along with various  musicians and soloists created the group Reportaż  in the Poznan Art High School. Reportaż produced  the album “Up the River” in England (Recommended Records) and in Poland the album "Reportaz" (Tonpress). He performed in Poland with Skeleton Crew (Fred Frith, Tom Cora) and also in the Warsaw Festival “Carrot” in 1987 alongside: David Thomas, Chris Cutler, The Wooden Birds, Minimal Compact, The Ex, Test Dept., Kempec Dolores, Pociąg Towarowy, Radio Warszawa. The music of Reportaż is available on tapes and vinyl`s LP independently produced in Poland, USA, Belgium, France and Italy. The group’s management is handled by Henryk Palczewski from ARS2 and Chris Cutler of Recommended Records. Karpinski took part in recorded sessions with Lech Jankowski for the Quay brothers’ films. He works with director Waldemar Modestowicz. The group has been heard in radio, theater and film. During the years 2002-2003 “Reportaż” functioned as Andrzej Karpinski’s musical “one-man theater”. During this time 2 solo concert projects and 2 CDs came into being: “Gulasz from the heart” and “Music for Dancing”. The second (Music for Dancing) came out of a performance for the Polish Theater of Dance. The CDs made their way to known producers: Cuneiform Records (USA), Recommended Records (GB) . Karpinski began to play simultaneously on a set connecting percussion and mini keyboards. During the years 2004-2005 concerts with contrabassist Bogdan Mizerski - project Pogady. In 2005 with pianist Witold Oleszak created duo Bezsensory and recorded CD "Bezsensory" (ARS2). In 2005 Guigou Chenevier invited Karpinski to join them in an international cooperative venture with the new project. With Nicolas Chatenoud created duo POGOFONIC for GARE AUX OREILLES ! festval ` 2007 in Avignon.

  

F

  

André KARPIŃSKI ( percussion, mini keyboards, système électronique, textes, design ). Artiste plasticien; www.airbrush.com.pl , depuis 1982, après la dissolution du groupe rock Sten au lycée des beaux arts á Poznan, avec de différents musiciens et solo, il créée un groupe „Reportaż”. Reportaż publie en Angleterre un album „Up the River”(Recommended Records) et en Pologne un album ”Reportaz” (Tonpress). Il donne dea concerts avec Skeleton Crew (Fred Frith,Tom Cora) et au féstival de Varsovie „Carotte`87„ á côté de: David Thomas, Chris Cutler, The Wooden Birds, Minimal Compact, The Ex, Test Dept., Kempec Dolores, Pociąg Towarowy, Radio Warszawa. La musique du Reportaż est publiée par les producteurs indépendants de Pologne, Etats-Unis, Bélgique, France, Italie. Henryk Palczewski du ARS2 s`occupe de la promotion du groupe et Chris Cutler de Recommended Records. Karpiński participe aux sessions d`enregistrements chez Lech Jankowski pour la réalisation des films des frères Quay. Il coolabore avec le metteur en scène Waldemar Modestowicz. Il est présenté aussi á la radio, au théâtre et film. Dans les années 2002/2003 Reportaz devient théâtre musique „d`un acteur” d`André Karpiński. Il forme des programmes des concerts individuels et deux disques: ”Gulasz z serc” et „Muzyka do Tańca” qui vient du spectacle pour le Théâtre Polonais de la Danse. Les disques parviennent aux éditeurs connus: Cuneiform Records (Etats-Unis ), Recommended Records (Angleterre) Les années 2004/2005 ce sont des concerts avec le contrebassiste Bogdan Mizerski - le duo “Pogady”, et avec le pianiste Witold Oleszak - le duo Bezsensory. En 2005 apparaît un disque inspiré par la musique de „Bezsensory” ( ARS2). Cette année, Guigon Chenevier invite Karpiński á la coopèration internationale. Avec le quitariste Nicolas Chatenoud on forme le duo POGOFONIC pour le féstival GARE AUX OREILLES ! 2007 á Avignon.

  

D

  

Andrzej KARPIŃSKI (Schlagzeug, Mini-Klaviaturen, Elektronik, Texte, Design). Bildender Künstler: www.airbrush.com.pl seit 1982 nach Auflösen der punk-rock Gruppe Sten bildet er in dem Posener Lyzeum Bildender Künste mit verschiedenen Musikern und auch Solo die Gruppe Reportaż. Die Gruppe gibt in England LP „Up the River“ (Recommended Records) und im Inland LP „Reportaż“ (Tonpress) heraus. Sie gibt Konzerte in Polen mit Skeleton Crew (Fred Frith, Tom Cora) und auch auf dem Festival von Warschau Marchewka `87 neben Musikern: David Thomas, Chris Cutler, The Wooden Birds, Minimal Compact, The Ex, Test Dept., Kempec Dolores, Pociąg Towarowy, Radio Warszwa. Die Musik der Gruppe Reportaż erscheint auf Platten und Kasetten unabhängiger Musikverlage aus Polen, aus den USA, aus Belgien, Frankreich und Italien. Mit Promotion für diese Gruppe beschäftigt sich Henryk Palczewski aus ARS2 sowie Chris Cutler aus aus Recommended Records. Karpiński beteiligt sich an Aufnahmesessionen von Lech Jankowski für die Filme von den Brüdern Quay. Er arbeitet mit dem Regisseur Waldemar Modestowicz zusammen. Er gelangt in Radiosender, Theater, Film. In Jahren 2002/2003 ist die Gruppe REPORTAŻ ein Musiktheater mit dem einzigen Schauspieler – Andrzej Karpiński, Es entstehen Solokonzertprogramme und zwei Platten: „Gulasz z Serc“ und „Muzyka do Tańca“. Die zweite entspringt zum Teil dem Spektakel für das Polnische Tanztheater. Die Platten gelangen zu bekannten Musikverlagen: Cuneiform Records (USA), Recommended REcords (GB). Karpiński spielt gleichzeitig Schlagzeug in Verbindung mit Mini-Klaviaturen. Die Jahre 2004/2005 erfüllten Konzerte mit dem Kontrabassisten Bogdan Mizerski – Pogady Duett. Im Jahre 2005 ensteht das Duett Bezsensory mit dem Pianisten Witold Oleszak. Es erscheint die Platte mit improvisierter Musik „Bezsensory” (ARS2). Im selben Jahr lädt  Guigou Chenevier Karpiński mit dem neuen Projekt zu internationaler Zusammenarbeit ein. Zusammen mit dem Gitarristen Nicolas Chatenoud entsteht das Duett POGOFONIC für das Festival GARE AUX ORILLES ! `2007 in Avignon.To jest oficjalna strona Andrzeja Karpińskiego działającego pod nazwą Reportaż. Wykorzystywanie, bez zgody autora, zamieszczonych tutaj, chronionych prawnie tekstów, ilustracji, zdjęć i dźwięków będzie przestępstwem! All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a terieval system or transmitted in any form, or by any means, electronic, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the Publishers; Karpiński - Reportaz. C`est un site officiel d`André Karpiński existant sous le nom du Reportaż.Ulilisation,sans autorisation de l`auteur,des textes,illustrations,photos,sons,est illégale. Das ist die offizielle Internetseite von Andrzej Karpiński und Reportaż – Gruppe. Die Verbreitung von den hier veröffentlichten rechtlich geschützten Bildern, Graphiken, Illustrationen, Photos, Texten oder Klängen ohne Genehmigung des Autors ist untersagt. karpina@reportaz.com

 

 

 

stronę utworzono / created / Site créé le die / Seite wurde gegründet am: 17.12.2001, ostatnia aktualizacja / last modified / modifié le / die letzte Aktualisierung gab es am: 25.01.2014, Contact e-mail:  karpina@reportaz.com

 

 

 

FACEBOOK:

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRENT EVENTS:

 

 Reportaż zakończył pracę nad nowym programem koncertowym

"Głos z Wielkopolski czyli Domowy Wyrób Kiełbas"

 

 

 

 

 

 DISTRIBUTIONS

AND LABELS:

 

 

BEZSENSORY CD
2006
Karpiński / Oleszak
Cuneiform Records Recommended Records ARS2
Serpent


 MUZYKA DO TAŃCA CD
2003
Karpiński
 
Cuneiform Records Serpent

Multikulti
Recommended Records
 
ARS2 


  

GULASZ Z SERC CD
2003
Karpiński
  

 Cuneiform Records Recommended Records ARS2
 
Serpent
  Multikulti

  

UP THE RIVER vinyl LP
1989
Dąbrowski / Karpiński / Paluch

 Recommended Records

  

WYBÓR vinyl LP
1987
Dąbrowski / Karpiński /
Łakomy / Paluch
Tonpress 
ARS2

 

  

RE RECORDS QUARTERLY
Vol.1 No.2  vinyl LP
1988
 Hałas / Karpiński / Łakomy

Recommended Records