2006

 

DYSKOGRAFIA / DISCOGRAPHY / DISCOGRAPHIE

 


 01.06.2006

ARS2 - Henryk Palczewski, Piła - CD Bezsensory / Nonsensors 

muzyka improwizowana / live improvised music 

 

 

 

ANDRZEJ KARPIŃSKI

instrumenty perkusyjne, miny klawiatury, próbki, pętle, miksowanie /

percussion, mini keyboards, samples, real-time Loops and mix

 

WITOLD OLESZAK

fortepian, syntezator, próbki /

 piano, synthesizer, samples

 

 

  1. odmrażanie / defrosting -------------------------------------------------------------------------------- 3:42

  2. bezsens or z sensem ? / nonsense or with sense? --------------------------------- 0:41

  3. bezsensor analogowy / analogous nonsensor -------------------------------------- 1:09

  4. prąd na łące / power on the meadow  ---------------------------------------------- 3:36

  5. arytmia z serca / arrhythmia from the heart ---------------------------------------- 3:20

  6. bezsensor niebezpieczny / dangerous nonsensor ---------------------------------- 0:58

  7. tak działa rozpuszczalnik / That's how the solvent Works ------------------------------------ 4:21

  8. puls biznesu / business pulse -------------------------------------------------------- 2:23

  9. bezsensor klasyczny / classical nonsensor ------------------------------------------ 0:29

10. piranie nie ! / no piranhas, please! -------------------------------------------------- 2:09

11. bezsensor nad bezsensorami / VIN Very Important Nonsensor ------------------- 3:14

12. remont w filharmonii / repairs in the concert hall ---------------------------------- 2:18

13. sygnały z zewnątrz / signals from the outside -------------------------------------- 3:12

14. flaki z olejem / lazy mish mash ------------------------------------------------------ 4:47

15. simon templar / szymon templariusz ------------------------------------------------ 0:55

16. mobbing / das Mobbing -------------------------------------------------------------- 4:31

17. bezsensor kulawy / limping nonsensor  --------------------------------------------- 0:44

18. resztki / the remains ----------------------------------------------------------------- 2:27

19. bezsensor psychologiczno-obyczajowy / psycho-moral nonsensor --------------- 2:50

20.bezsensor nasenny / hypnotic nonsensor ------------------------------------------- 1:55

21. odwiert / borehole ------------------------------------------------------------------------------------- 3:31

22. dekoder leonarda / vinci`s  code-breaker  ----------------------------------------- 2:09

23. zła wiadomość / bad news ---------------------------------------------------------- 0:56

24. jak ucieka to złap / catch if it flees  ------------------------------------------------ 1:50

25. bezsensor zastępczy / nonsensor replacement ------------------------------------ 2:27

26. napisy końcowe / payroll ------------------------------------------------------------ 1:24

 

      total time  --------------------------------------------------------------------------- 62:10

 

 

ARS2 – Henryk Palczewski, www.ars2.pl

kontakt / contact: www.reportaz.com, karpina@reportaz.com

 

Rejestracja koncertów  w klubie Charyzma w Poznaniu oraz prób w Skórzewie na dwa ślady / Live concerts recorded on two tracks at Charyzma club and at home by Andrzej Karpinski, mastered at the MM Studio Poznań by Przemysław Ślużyński. Projekt okładki / cover Design by www.airbrush.com.pl, zdjęcia / photographed by Przemysław Pochylski, tłumaczenie / translated by Dagmara Bajerlein, thanks to our neighbours!

 

 

Bezsensory są projektem muzyki improwizowanej. Materiał został wybrany z zapisu koncertów i prób z przełomu roku 2005/2006. Koncerty odbywały się w klubie Charyzma oraz Starym Browarze w Poznaniu. Stałe warunki akustyczne i sprzętowe pozwoliły na uzyskanie spójnego brzmienia. Dzięki temu budowa Bezsensorów mogła odbywać się wyłącznie na poziomie bezwzględnym. Wspomniane odbywanie wspomagane elektrycznie po usunięciu elementów nie pasujących do całości a wręcz szkodliwych na ucho zostały natychmiast usunięte i na zawsze usunięte. Koncerty odbywały się w klubie Charyzma na uzyskanie spójnego brzmienia wspomagane elektrycznie. Materiał został wybrany z zapisu w Poznaniu dzieki temu budowa Bezsensorów po usunięciu spójnego brzmienia mog łaodbyw aćdzię kiz zapisu koncert ówwyłącz nie bezwzględnym. Ele ktrycznie doca ł ości na u ch ozprze ło mur oku 2005.  

 

“Nonsensors” is an improvised music project. The music material was chosen on the basis of concerts and rehearsals recorded at the turn of 2005 and 2006. The concerts took place at ‘Charyzma’ club and at ‘Stary Browar’ in Poznan. Owing to the stable equipment and acoustic conditions an integral sound was achieved and ‘nonsensors’ was formed at absolute level. The mentioned happening, electrically facilitated after the removal of elements unsuitable for the whole, worse still, detrimental by ear, were immediately removed and removed for ever. Concerts took place in ‘Charyzma’ to achieve an integral sound electrically facilitated. The material was chosen out of Poznan records so that the creation of ‘Nonsensors’ after integral sound deletion couldt akepla ceowin gto exclusively absol uteconc ertrecords. By ear, e lect ric ally fort he whole, at the turn of 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


To jest oficjalna strona Andrzeja Karpińskiego działającego pod nazwą Reportaż. Wykorzystywanie, bez zgody autora, zamieszczonych tutaj, chronionych prawnie tekstów, ilustracji, zdjęć i dźwięków będzie przestępstwem! All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a terieval system or transmitted in any form, or by any means, electronic, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the Publishers; Karpiński - Reportaz. C`est un site officiel d`André Karpiński existant sous le nom du Reportaż.Ulilisation,sans autorisation de l`auteur,des textes,illustrations,photos,sons,est illégale. Das ist die offizielle Internetseite von Andrzej Karpiński und Reportaż – Gruppe. Die Verbreitung von den hier veröffentlichten rechtlich geschützten Bildern, Graphiken, Illustrationen, Photos, Texten oder Klängen ohne Genehmigung des Autors ist untersagt. karpina@reportaz.com

 

 

 

 

 

CURRENT EVENTS:

 

 

 

25.11.2008 

koncert REPORTAŻ "OPERACJA MEDIA"

(Karpiński, Oleszak, Cutler)

festiwal ALTERNATIVA

Archa Theatre - Praga

 

 

 

 

 DISTRIBUTIONS

AND LABELS:

 

 

BEZSENSORY CD
2006
Karpiński / Oleszak
Cuneiform Records Recommended Records ARS2
Serpent


 MUZYKA DO TAŃCA CD
2003
Karpiński
 
Cuneiform Records Serpent

Multikulti
Recommended Records
 
ARS2 


  

GULASZ Z SERC CD
2003
Karpiński
  

 Cuneiform Records Recommended Records ARS2
 
Serpent
  Multikulti

  

UP THE RIVER vinyl LP
1989
Dąbrowski / Karpiński / Paluch

 Recommended Records

  

WYBÓR vinyl LP
1987
Dąbrowski / Karpiński /
Łakomy / Paluch
Tonpress 
ARS2

 

  

RE RECORDS QUARTERLY
Vol.1 No.2  vinyl LP
1988
 Hałas / Karpiński / Łakomy

Recommended Records